MAXI SUMMER

Buy More Save More

 Đầm 2 dây maxi phối sọc Hồng
 Đầm 2 dây maxi phối sọc Xanh mint
 Đầm tay liền phối nhíu xếp Hoa kem
 Đầm yếm nhíu xếp Hoa kem
 Đầm tay phồng sơmi nhíu Hoa hồng nhí
 Đầm sát nách maxi cut-out nhíu xếp Hoa vàng xanh
 Đầm 2 dây maxi phối sọc